Kiedy ZIEMIA jest Ziemią?

Jeden z przepisów ortograficznych głosi, że wyrazy „Księżyc, Ziemia, Słońce (...) piszemy wielką literą tylko w znaczeniu terminów astronomicznych” [[78] SO PWN]. Zapis wielką literą: Ziemia ‘trzecia planeta Układu Słonecznego’ stosujemy zatem w zasadzie tylko w tekstach z dziedziny astronomii, astrofizyki i nauk pokrewnych oraz w fantastyce naukowej, a więc tylko tam, gdzie piszemy o Ziemi jako planecie. Zapis wielką literą spotyka się również często – choć nie zawsze – w tekstach z dziedziny geologii i geofizyki. Piszemy zatem o obrocie Ziemi dookoła Słońca, o płaszczu Ziemi i o różnych epokach w dziejach Ziemi, a także o przybyciu na Ziemię gości z odległej galaktyki – i zawsze, gdy myślimy o mieszkańcach Ziemi jako Ziemianach (a nie po prostu ludziach).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; NSPP; WSPP]