Jak SUROWA jest SUROWICA?

SUROWICA jako ‘składnik krwi’ to polski odpowiednik łacińskiego SERUM. Łacińskie SERUM (które zostało zapożyczone przez wiele języków europejskich) to pierwotnie po prostu SERWATKA – ta serwatka, która zostaje po odciśnięciu białego sera ze zwarzonego zsiadłego mleka. Co ma wspólnego SUROWICA z SERWATKĄ? Otóż SUROWICA to ten składnik krwi, który podczas jej krzepnięcia pozostaje płynny i oddziela się skrzepu – tak jak serwatka w procesie uzyskiwania sera. Trudno było jednak spolszczyć SERUM, zamieniając je na SERWATKĘ... Serwatka krwi? No, jak to brzmi! Dlatego wykorzystano jedną z cech SUROWICY – jej „surowość” właśnie (zarówno z znaczeniu ‘pierwotność’, jak i ‘brak przetworzenia’) – i utworzono nowe słowo: SUROWICA.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; NEP PWN; MEM; USJP; SŁP]