INTERPUNKCJA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH

W tekście pisanym zawsze oddzielamy zwroty grzecznościowe i formy wołacza od pozostałych części zdania. Możemy jednak wybrać sobie wersję interpunkcyjną, która będzie odpowiednia zarówno ze względu na miejsce zwrotu grzecznościowego w zdaniu, jak i ze względu na to, jaki charakter chcemy nadać wypowiedzi (emocjonalny czy raczej neutralny). Do oddzielenia zwrotu grzecznościowego od reszty zdania mogą zostać użyte: - dwa przecinki: gdy zwrot grzecznościowy jest w środku zdania, tzn. gdy zwrot grzecznościowy poprzedza zdanie, ale sam też jest poprzedzony co najmniej jednym wyrazem owego zdania, np. Oto, Panie Prezydencie, ostatni odcinek autostrady A2; Wydaje mi się, moja droga, że znów popełniasz ten sam błąd; - jeden przecinek: gdy zwrot grzecznościowy jest na końcu zdania, a także, gdy zwrot grzecznościowy jest na początku zdania, ale nie mamy zamiaru nadawać wypowiedzi emocjonalnego charakteru, np. Oto ostatni odcinek autostrady A2, Panie Prezydencie; Panie Prezydencie, oto ostatni odcinek autostrady A2; Szanowna Pani, zwracam się z prośbą o jak najszybsze odesłanie wypełnionego wniosku; - wykrzyknik: gdy zwrot grzecznościowy jest na początku wypowiedzi i chcemy oddać jej emocjonalny charakter, np. Panie Kazimierzu! Klucze!; Rysiek! Mordo ty moja! Dawnośmy się nie widzieli…
Źródło: [SIJP; SO PWN]