DZIESIĄTY GRUDNIA czy DZIESIĄTEGO GRUDNIA

Na pytanie „kiedy?” lub „którego dnia?” (coś się wydarzy) odpowiadamy, używając formy dopełniacza: Dziesiątego grudnia (mamy spotkanie); Dwudziestego pierwszego stycznia jest Dzień Babci. Na pytanie „Który jest dzisiaj?” albo „Który dzień dzisiaj mamy?”, w starannej polszczyźnie odpowiadamy, używając liczebnika porządkowego w mianowniku: Dzisiaj jest dziesiąty grudnia; Za dwa tygodnie będzie 24 grudnia. Ale – uwaga – potocznie możemy też powiedzieć: Dziś mamy dziesiątego grudnia, a nawet: Dziś jest dziesiątego grudnia. Pamiętamy jednak, że nazwa miesiąca w takich połączeniach ZAWSZE ma formę DOPEŁNIACZA: dziesiąty grudnia, dziesiątego grudnia (nie: dziesiąty grudzień). Połączenia dnia z nazwą miesiąca w mianowniku używamy tylko wtedy, gdy liczymy kolejne miesiące o tej samej nazwie, np. To już dziesiąty grudzień w twoim psim życiu, staruszku; To będzie pierwszy grudzień naszego bobaska!
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]