Forma celownika zaimka CO, czyli forma CZEMU w znaczeniu 'dlaczego' jest formą starą, z dawien dawna używaną w funkcji partykuły pytajnej, zaimka przysłownego lub wskaźnika zespolenia wprowadzającego zdanie podrzędne przyczynowe. W NSPP znajdziemy wiele przykładów jego zastosowania, nie tylko w wypowiedziach potocznych: Czemu się tak nad dzieckiem wytrząsasz? Wydarza się to już po raz trzeci i nikt nie wie czemu. Czemu wpychacie pod szafę te paczki? Trafiały ci się przecież i dobre propozycje, czemu nie korzystałaś? Czemu tak patrzysz smętnym wzrokiem?
Źródło: [NSPP; USJP]