Zastanawiało Was kiedyś podobieństwo form wyrazowych DWÓR i DWORZEC? Jeśli tak, to słusznie. Bo DWORZEC to etymologicznie nic innego jak ‘mały dwór’, DWÓR zaś oznaczał pierwotnie ‘obejście’, a więc siedzibę ludzką wraz ze wszystkimi zabudowaniami i przestrzenią pomiędzy nimi – ogrodzone miejsce „za drzwiami”, dziś powiedzielibyśmy „za furtką” (prasłowiański *dvorъ ‘dwór’ od *dvьri ‘drzwi’). DWORZEC z czasem oderwał się od swojego strukturalnego znaczenia i przestał być „małym dworem” – od XV w. DWORZEC jest ‘gospodarstwem rolnym, folwarkiem’, następnie rozbija się na dwa znaczenia: ‘dziedziniec, podwórze’ oraz ‘duży, okazały budynek; pałac; zamek’. Wreszcie – w XIX w. – ustala się w obecnym, przede wszystkim kolejowym znaczeniu jako ‘budynek na stacji kolejowej służący odprawie podróżnych i bagażu’. Znaczenie to wraz z powstaniem regularnych linii autobusowych rozszerza się także na dworce autobusowe.

Źródło:

[SEJP Bor, 135]