DO SGH, ale NA POLITECHNIKĘ

Poprawnie i starannie mówimy i piszemy: poszedł do SGH, zdał do SGH (nie: na SGH) lub poszedł / zdał do Szkoły Głównej Handlowej; poszedł do SGGW, zdał do SGGW (nie: na SGGW) lub poszedł / zdał do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – dlatego że nazwy uczelni zawierające wyraz SZKOŁA łączą się w starannej polszczyźnie z przyimkiem W. Czasownik STUDIOWAĆ w połączeniu ze skrótowcem (a nie pełną nazwą szkoły wyższej) pozwala na użycie dwojakiej składni: ktoś studiuje w SGH lub studiuje na SGH, ktoś studiuje w SGGW lub studiuje na SGGW – przy czym wersja z przyimkiem W jest staranniejsza, a wersja z przyimkiem NA – choć zdecydowanie częściej spotykana – jest poprawna tylko w języku potocznym. Nazwy uczelni zawierające wyraz UNIWERSYTET lub POLITECHNIKA tradycyjnie łączą się z przyimkiem NA: poszedł na politechnikę, zdała na uniwersytet, dostała się na uniwerek, studiuje na UW, na PW. Tylko czasownik PRACOWAĆ (i odpowiadające mu semantycznie połączenia: być pracownikiem, być dyrektorem, być dziekanem itp.) pozwala na oboczne użycie przyimka W lub NA: pracuje w Uniwersytecie Warszawskim / pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, był dziekanem w Politechnice Warszawskiej / był dziekanem na Politechnice Warszawskiej.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; PJ PWN; Baza CKS]