CZĘSTUJEMY miłych gości!

CZĘSTUJEMY miłych gości!
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Dawniej w znaczeniu ‘ugaszczać’ używano nie formy CZĘSTOWAĆ, tylko formy CZESTOWAĆ – wystarczy się przyjrzeć i od razu widać pochodzenie tego czasownika. Dzisiejsze CZĘSTOWAĆ, dawne CZESTOWAĆ, pochodzi od rzeczownika CZEŚĆ. Kiedy bowiem gość wstąpił w nasze progi, wypadało okazać mu CZEŚĆ, a więc CZESTOWAĆ go, sadzając do stołu suto zastawionego dobrym jadłem i napojem. Forma z nosowym ę powstała wskutek kontaminacji dwóch wyrazów: czasownika CZESTOWAĆ ‘ugaszczać’ i pochodzącego od słowa CZĘŚĆ czasownika CZĘSTOWAĆ - dziś już nieużywanego w takim znaczeniu - ‘brać udział w uczcie’, dosłownie „mieć swoją część w uczcie”.
Źródło: [ESJP, I, 280; SEJP Bor, 98]