Zima idzie, PANIE DZIEJU...

PANIE DZIEJU to wyrażenie używane już dość dawno temu i tylko w rozmowach. Jest to dawny zwrot grzecznościowy, który – nazbyt często stosowany – mógł niekiedy stawać się nawykowo wtrącanym powiedzeniem. Wyrażenie to powstało jako skrócenie formy grzecznościowej PANIE DOBRODZIEJU (dobrodzieju > dzieju), tak powszechnie i często używanej od XVII w., że sam wyraz DOBRODZIEJ stracił pierwotne znaczenie ‘ten, kto czyni dobro; ten, komu dobro zawdzięczamy; dobroczyńca’ i stał się po prostu tytułem grzecznościowym. Dawne znaczenie wyrazu DOBRODZIEJ przejął natomiast nowszy wyraz DOBROCZYŃCA.
Źródło: [SJP Dor; ESJP, I, 278; SJP PWN; SO PWN]