ZIMORODEK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Skąd taka nazwa? Czyżby rodził się w zimie? A może: w zimnie? Ależ skąd! Która ptaszyna ma chęć na takie ekscesy? ZIMORODEK nazywał się wcześniej: ziemiorodek lub ziemorodek, bo jest to ptak, który na gniazdo wybiera sobie piaszczystą skarpę czy urwisko, następnie w stromym, wysokim brzegu (ścianie) kopie długą norkę, zakończoną jamką i dopiero w niej składa jajka – a więc podobnie jak jaskółka brzegówka. A notowany jeszcze w tzw. Słowniku wileńskim (wyd. 1861) przym. zimorodny nie oznaczał wcale ‘taki, który rodzi się w zimie’, tylko ‘zimę albo zimno rodzący, wydający’ (przykład z SWil: cząstki zimorodne).
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor]