Co to jest WIHAJSTER? To takie małe coś, zwykle przyrząd lub narzędzie, czasem uchwyt, którego nazwa właśnie wypadła mówiącemu z pamięci albo też w ogóle jest mu nieznana. A skąd to się wzięło? Z niemieckiego „Wie heißt er?”, czyli „Jak on się nazywa?”.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]