WIĘC SIĘ ZWIERZĘ, ŻEM JEST ZWIERZĘ...

22 maja obchodzimy Dzień Praw Zwierząt. Tylko... Czy rzeczywiście zwierzęta „mają prawo” mieć jakieś prawa? Zgodnie z ustawą z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą”, a „Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (Dz.U. 2003.106.1002, ze zm.; art. 1.), ale w całym dokumencie nie ma ani jednej wzmianki o „prawach zwierząt”. Dlaczego? PRAWO to w jednym ze znaczeń ‘uprawnienie przysługujące osobie fizycznej lub prawnej; przywilej’, a więc... trudno mówić o uprawnieniach czy przywilejach zwierząt. Ale na szczęście zmienia się nasze podejście i do świata, i do zwierząt, i być może po prostu trzeba będzie z czasem rozszerzyć definicję rzeczownika PRAWO.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]