Rzeczownik WIDZIALNOŚĆ w języku ogólnym jest synonimem rzeczownika WIDOCZNOŚĆ, a w języku specjalistycznym - terminem meteorologicznym. W meteorologii WIDZIALNOŚĆ to 'miara przezroczystości powietrza określana największą odległością, z której mogą być jeszcze widoczne obserwowane przedmioty'.
Źródło: [SJP PWN; USJP]