... czyli ‘niech sczezną marnie!’. POHYBEL to dosłownie ‘szubienica’, a w szerszym znaczeniu ‘zguba i zatracenie’. W polszczyźnie jest to zapożyczenie z ukraińskiego – w rosyjskim odpowiedniku пoгибель lepiej widać cząstkę, z którą etymologicznie wiążą się takie polskie czasowniki, jak GUBIĆ, ZGUBIĆ, POGUBIĆ, w tym wypadku w znaczeniu ‘stracić, zgładzić; doprowadzić do zguby, upadku’.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor; ESJP]