GNIEWLIWIEC
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Takie interesujące określenie notuje jeszcze Witold Doroszewski w swoim słowniku, opatrując je już jednak kwalifikatorem ‘dawne’. GNIEWLIWIEC to oczywiście ‘człowiek skłonny do gniewu, łatwo się gniewający; złośnik’. Ponieważ to słowo zdecydowanie archaiczne, możemy – wypominając złośnikowi jego skłonność do gniewu – pozwolić sobie na użycie równie archaicznej formy wołacza i zaapelować „Gniewliwcze! Pohamuj swój gniew!”.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]