Waluciarz, mówiło się w ubiegłym wieku, geszefciarz albo właśnie CINKCIARZ. Waluciarz i CINKCIARZ to synonimy – ‘ten, kto pokątnie handluje obcymi walutami’, geszefciarz miał szersze znaczenie ‘człowiek zajmujący się nieuczciwymi drobnymi transakcjami’. Pochodzenia określenia waluciarz nie trzeba wyjaśniać, wynika z samej budowy wyrazu, geszefciarz powstał już na gruncie polszczyzny ze spolszczonego geszeft ‘interes na niewielką skalę’ lub ‘spekulacja’ z niem. Geschäft niemającego negatywnych konotacji, a CINKCIARZ to urocza polska nazwa zawierająca przetworzone angielskie slangowe słowo chink 'moneta, pieniądze’ < chink ‘brzęknąć, (za)dzwonić’.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]