Czyżbyśmy napisali BOwiem po to, by zwrócić uwagę na budowę wyrazu? Jasne, że tak! Spójnik BOWIEM jest bowiem zrostem – pochodzi właśnie od wyrażenia BO WIEM, używanego w znaczeniu ‘bo jak mi wiadomo’. BOWIEM to słowo eleganckie, pasujące do starannych, ładnie zbudowanych wypowiedzi – najlepiej prezentuje się nie tuż po przecinku, lecz na drugim lub trzecim miejscu w zdaniu, np. Nie chcę jednak rozwijać tego wątku biografii Andrzejewskiego, był on bowiem już nieraz podejmowany przez krytykę; Proces rozpoczął się i od razu został odłożony, sąd uznał bowiem, że nie ma kompetencji w tej sprawie.
Źródło: [NSPP; WSPP; SEJP Bor, 36; ESJP, I, 68; KJ PWN]