Patriotyzm w Unii Europejskiej

Date of publication: 29.11.2010

Praca nagrodzona w 2007 roku

Piotr Burgoński

O książce:

Nie mieliśmy dotychczas w naszej literaturze socjologicznej tak kompleksowego
i wnikliwego studium patriotyzmu, a i na tle piśmiennictwa europejskiego książka Piotra Burgońskiego wyróżnia się wszechstronnością spojrzenia na problematykę, której waga zdaje się nie zmniejszać mimo przeobrażeń współczesnych społeczeństw narodowych.
Poparte znakomitą orientacją w polskiej i światowej literaturze przedmiotu analizy Burgońskiego zmierzają do skonstruowania nowego modelu teoretycznego współczesnego patriotyzmu, w którym wspólnota tradycji i kultury przestaje być głównym spoiwem więzi społecznej. Prowadzą też do próby odpowiedzi na pytania o przyszłe kształty uczuć i postaw patriotycznych. Przewidywanie przyszłości zjawisk społecznych jest zawsze ryzykowne, jednakże wnioski sformułowane w ostatniej partii książki skłaniają do refleksji, nawet jeśli kiedyś okażą się nietrafne.

prof. dr hab. Stefan Bednarek
 

O autorze:

Piotr Burgoński

  • ur. w 1968 r. w Warszawie
  • od 2001 r. jest księdzem archidiecezji warszawskiej
  • pracował jako duszpasterz akademicki w Warszawie, następnie jako duszpasterz w Londynie, obecnie pełni funkcję prefekta w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawi
  • w 2001 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawi
  • w 2007 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • wykłada katolicką naukę społeczną na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie


    Książkę można nabyć w NCK