Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre`a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya

Date of publication: 17.07.2012

Praca nagrodzona w 2011 roku

Ewa Schreiber

O książce:

Łatwo zauważyć, że język refleksji muzykologicznej poświęconej współczesnym, eksperymentalnym praktykom muzycznym, słabo przenika do dyskursów kulturoznawczych. Nie oznacza to, że nie słuchamy muzyki wykorzystującej nowe technologie czy że nie interesuje nas kształt współczesnej audiosfery i sposoby jej muzycznej interpretacji ; raczej, po prostu, trudno nam kompetentnie o tym mówić.

Książka Ewy Schreiber poświęcona przejawom wyobraźni metaforycznej w koncepcjach kompozytorskich Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya wypełnia tę wyraźnie odczuwalną lukę. Autorka, podobnie jak trójka bohaterów jej monografii, wychodzi z założenia, że kulturę muzyczną współkształtuje język, w jakim o praktykach muzycznych mówimy, i wprowadza nas w tajniki tego – zmetaforyzowanego w znacznym stopniu – języka.

Dwa początkowe rozdziały książki poświęca przejrzystej i kompetentnej eksplikacji kluczowej dla dalszych analiz kategorii wyobraźni metaforycznej i jej zastosowaniom w różnych obszarach badań muzykologicznych, kolejne – analizie centralnych w twórczości wspomnianej trójki kompozytorów metafor (przedmiotu dźwiękowego, pejzażu dźwiękowego i organizmu dźwiękowego) w ich filozoficznych, estetycznych i technologicznych kontekstach (…)

Wskazanie i rozbudowanie pomostów między muzykologią a innymi dziedzinami humanistyki to jedna tylko z licznych zalet recenzowanej książki. Jej adresatem nie są jednak wyłącznie środowiska badaczy akademickich czy krytyków muzycznych, ale i wszystkich tych osób, które pragną bardziej kompetentnie obcować ze współczesną muzyką określaną mianem „eksperymentalnej”.


Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska – przewodnicząca Komisji Konkursowej

Książkę można nabyć w siedzibie NCK (Płocka 13, Warszawa) oraz e-księgarni.

Cena: 35 zł