Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej. Współczesne znaczenia i konteksty miejsc kultu religijnego położonych na kulturowym pograniczu

Date of publication: 27.11.2010

Praca nagrodzona w 2005 roku

Ewa Kocój