Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne

Date of publication: 14.03.2011

Praca nagrodzona w 2008 roku

Magdalena Rudkowska

O książce:

Książka Magdaleny Rudkowskiej to świetnie napisana, komparatystyczna rozprawa literaturoznawcza, poświęcona rozległej twórczości Kraszewskiego. W lekturze okazuje się też pasjonująca pracą kulturoznawczą. Dzieje się tak za sprawą poddania analizie poglądu Kraszewskiego, że dziewiętnastowieczna kultura polska łączyła, ale też rozdzielała kulturę Europy Zachodniej i Rosji. Ta hipoteza i sama twórczość Kraszewskiego wywołały bardzo interesujące rozważania kulturoznawcze Autorki. Co ciekawe, problemy odmienności i wzajemnego przenikania kultur w Europie dziewiętnastowiecznej stały się aktualnymi zagadnieniami we współczesnej, Zjednoczonej Europie. Zatem książka Magdaleny Rudkowskiej ma też interesujące konsekwencje politologiczne.
Najważniejsze dla czytelnika jest jednak to, że czyta się ją z przyjemnością i intelektualną satysfakcją.

prof. dr hab. Jolanta Brach-Czaina

O autorce:

Magdalena Rudkowska - adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1998), laureatka nagrody im. J.J. Lipskiego w konkursie na pracę magisterską (1999), wydaną pt. Wyszedł z dworu. Przeżycie i doświadczenie historyczne w twórczości Władysława Łozińskiego (Warszawa 2002), laureatka stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki (2002-2003), autorka pracy doktorskiej Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne (2008) oraz wielu artykułów w książkach zabiorowych i czasopismach, tłumaczka. Słucha jazzu.

Książkę można nabyć m.in. w siedzibie NCK (Płocka 13, Warszawa) i w księgarni internetowej.

Cena: 35 zł.