Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine`a

Date of publication: 13.12.2010

Praca nagrodzona w 2009 roku

Małgorzata Budzowska

O książce:

Krytyka ekspansji  rozumu na wszystkie niemal obszary kulturowej aktywności nowoczesnego człowieka zaowocowała otwarciem wielu dziedzin  dzisiejszej humanistyki na problematykę uczuć i ich roli w ludzkim życiu.  Małgorzata Budzowska podejmuje tę problematykę w perspektywie tekstów ujmowanych w tradycji europejskiej jako ‘fundamentalne’. W centrum Jej rozważań  znalazła się mianowicie mityczna postać Fedry w kolejnych odsłonach:  w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine’a, interpretowanych  przez pryzmat ówczesnych koncepcji psychologicznych, etycznych i estetycznych. Interpretacje to niezwykle kompetentne, dobrze osadzone w szerszych kontekstach historyczno – kulturowych (greckim, rzymskim, chrześcijańskim), poparte znajomością trafnie dobranej, wielojęzycznej literatury przedmiotu.
Po lekturze tego rodzaju książek czytelnik spodziewa się przede wszystkim korzyści poznawczych. Małgorzacie  Budzowskiej  udało się (jak rzadko komu) połączyć  wielodyscyplinarny i nowoczesny warsztat badawczy z dbałością o styl narracji i przejrzystą kompozycję. W sytuacji, gdy znaczna część dzisiejszego piśmiennictwa kulturoznawczego zbliża się do felietonistyki (o co w przypadku problematyki uczuć szczególnie łatwo), książkę Małgorzaty Budzowskiej traktować  można jako wzór  humanistyki kompetentnej i rzetelnej,  a zarazem skierowanej do szerszego niż akademicki tylko kręgu odbiorców.
   
Anna Zeidler - Janiszewska
 

O autorce:

Małgorzata Budzowska (ur. 1978 r.) - adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, lektor w Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Magisterium Wydziału Filologicznego na kierunku filologia klasyczna Uniwersytetu Łódzkiego (2002) uzyskane na podstawie pracy pt. Postać dziecka w twórczości Eurypidesa. Stypendystka programu Erasmus dla doktorantów w Università degli Studi di Milano (2006), laureatka stypendium Fondation Hardt pour l`étude de l`Antiquité classique (Vandœuvres-Genève, 2010). Autorka pracy doktorskiej pt. Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine`a (2009) oraz artykułów z dziedziny literaturoznawstwa antycznego. Swoje zainteresowania badawcze skupia na analizie dramatu antycznego z punktu widzenia psychoanalizy oraz psychologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem socjologii emocji. Zafascynowana teatrem współczesnym, słucha jazzu i trenuje z synem karate tradycyjne.

Książkę można nabyć w siedzibie NCK (Płocka 13, Warszawa) lub korzystając z e-księgarni.

Koszt 35 zł.