Date of publication: 26.11.2010

Praca nagrodzona w 2004 roku

Jacek Zydorowicz

Książka ta uzyskała w 2004 r. pierwszą nagrodę w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Zostały ukazane w niej przemiany w dyskursach rynku, wiedzy, religii i ciała.

Autor nie tyle krytykuje uwikłane w dyskursach treści ideologiczne, ile raczej tropi i usiłuje rozpoznać polityczny, ekonomiczny i instytucjonalny reżim produkcji i dystrybucji znaczeń.

Książkę można nabyć mi.n. w siedzibie NCK (Płocka 13, Warszawa) i w księgarni internetowej.

Cena promocyjna: 10 zł