Część trzecia: Tom II Renesans 1500-1600 według Katarzyny Morawskiej Audycje 41-64 (12 listopada - 13 grudnia 2013 r.)

Date of publication: 09.12.2017