Część czwarta: Tom III część pierwsza Barok 1595-1696 według Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej Audycje 65-92 (16 grudnia - 31 stycznia 2014 r.)

Date of publication: 09.12.2017