Nagroda przyznana! Wyniki Konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej

Date of publication: 29.12.2016
Średni czas czytania 2 minutes
print

28 grudnia 2016 roku w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie Nagrody oraz Wyróżnień w Konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej.

Nagroda główna

Nagrodę otrzymał Pan Tomasz Nowak za pracę pt. Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany. Praca wydana w postaci książki przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z BEL Studio (Warszawa 2016).

Wyróżnienia

Jury przyznało również cztery Wyróżnienia. Otrzymali je:

  • Pani Elżbieta Szczurko za pracę pt. Pasja w twórczości polskich kompozytorów XX i początku XXI wieku na tle historii gatunku. Praca wydana w postaci książki przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Bydgoszcz 2016)
  • Pani Magdalena Wąsowska za pracę pt. Pasje życiowe Tadeusza Ochlewskiego na pograniczu muzyki dawnej i współczesnej
  • Pan Krzysztof Bilica za pracę pt. Etiudy Chopina - w jego "jednym sposobie"
  • Pan Grzegorz Kos za pracę pt. "Kyrie paschale" w polskich tabulaturach organowych z pierwszej połowy XVI w. – problemy stylu i atrybucji

Jury

Prace zgłoszone do Konkursu oceniało Jury w składzie:

  1. prof. Zofia Helman – Przewodnicząca; muzykolog, członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, członek Zarządu Fundacji im. Karola Szymanowskiego.
  2. Stefan Sutkowski – Zastępca Przewodniczącej; muzykolog, muzyk, pomysłodawca, wydawca i redaktor serii wydawniczej Historia Muzyki Polskiej, założyciel i przez 51 lat Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej.
  3.  prof. Barbara Przybyszewska-Jamińska – Członek; muzykolog, Kierownik Zakładu Muzykologii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Redaktor Naczelna serii wydawniczej Monumenta Musicae in Polonia
  4. dr Daniel Cichy – Członek; muzykolog, Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
  5. dr hab. Aleksandra Patalas – Członek;  muzykolog, Dyrektor Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
  6. Krzysztof Kur – Sekretarz