Nabór prac do konkursu zakończony, jury już pracuje!

Date of publication: 05.02.2015
Author: Maciej Łukasz Gołębiowski
Średni czas czytania 2 minutes
print

31 grudnia 2014 r. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na konkurs na najlepszą pracę pisemną z historii muzyki polskiej. Do Narodowego Centrum Kultury wpłynęły 34 prace. Wszystkie spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny przez jury powołane przez Dyrektora NCK.

Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, w skład jury konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej zostali powołani:

Pan Stefan Sutkowski – Przewodniczący         
muzykolog, redaktor serii wydawniczej Historia Muzyki Polskiej, założyciel i wieloletni Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej.

Pani Zofia Helman – Zastępca Przewodniczącego    
muzykolog, członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN, członek Zarządu Fundacji im. Karola Szymanowskiego.

Pan Krzysztof Kur – Sekretarz             
śpiewak operowy, solista Warszawskiej Opery Kameralnej, Dyrektor Fundacji Filharmonii im. Romualda Traugutta, Dyrektor m.in. Festiwalu Pieśni Kompozytorów Polskich, Festiwalu Pasyjnego Crucifixus est, Festiwalu Bożonarodzeniowego Incarnatus est, wykonawca i producent koncertów i nagrań z polskimi pieśniami patriotycznymi.

Pan Daniel Cichy – Członek     
muzykolog, Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA.

Pani Barbara Przybyszewska-Jarmińska – Członek
muzykolog, Kierownik Zakładu Muzykologii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Redaktor Naczelna serii wydawniczej Monumenta Musicae in Polonia.

Pan Krzysztof Dudek – Członek 
Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.