Znamy laureatów konkursu stypendialnego!

Date of publication: 31.01.2017
Średni czas czytania 2 minutes
print

Pięciu autorów treatmentów zostało laureatami konkursu stypendialnego na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski. Stypendyści to: Robert Gliński, Tomasz Kamiński, Tomasz Klimala, Marek ŁawrynowiczJoanna Siedlecka.

Znamy laureatów konkursu stypendialnego!
Fot. CC0 Creative Commons taśma filmowa

Laureaci otrzymają stypendia w wysokości 50 tys. zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej zarys, pełnego scenariusza filmu. (Robert Gliński, tak jak przy kwalifikacji do I etapu, również teraz zrezygnował z odebrania stypendium).

Biorąc pod uwagę wysoki poziom większości z 47 rozpatrywanych w II etapie konkursu zarysów scenariuszy, ich walory historyczne i literackie, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński postanowił przyznać dodatkowo trzy stypendia w wysokości 25 tys. zł brutto. Otrzymują je: Klaudiusz Kuś, Magdalena MerkMirosław Orzechowski.

Stypendia zostały przyznane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rekomendacji jury. Skład jury: Jarosław Sokół (przewodniczący), Remigiusz Włast-Matuszak (sekretarz), Joanna Kos-Krauze, dr Matusz Werner, Rafał Wieczyński, Piotr Gociek, Piotr Dzięcioł, Dariusz Wieromiejczyk i prof. Wojciech Roszkowski.

Termin napisania pełnych scenariuszy filmu fabularnego z zakresu historii Polski upłynie 1 sierpnia 2017 r.

Ogłoszony w lipcu ubiegłego roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwszy otwarty konkurs stypendialny na stworzenie scenariuszy obrazujących historię Polski spotkał się z dużym zainteresowaniem i licznym udziałem autorów (856 zgłoszeń). Do ministerstwa kultury, a także do Narodowego Centrum Kultury (prowadzącego czynności związane z konkursem) wpływają liczne zapytania i zgłoszenia projektów scenariuszy o tematyce historycznej. W związku z tym MKiDN rozważy projekt ogłoszenia II edycji konkursu scenariuszowego na rok 2017/2018.