Komisja konkursowa jednogłośnie rekomendowała ministrowi kultury trzy teksty. Wicepremier przychylił się do tej rekomendacji i przyznał wskazanym tekstom równorzędne nagrody po 30 tys. zł brutto. Laureaci to:

  • Robert Gliński – autor scenariusza pt. „Sanatorium im. Gorkiego”(otrzymaną nagrodę w całości przekazał na cele dobroczynne),
  • Marek Ławrynowicz za tekst pt. „Bruno Schulz – gra w śmierć”,
  • oraz Tomasz Klimala za scenariusz pt. „Sokół”.