Ogłaszamy wyniki konkursu scenariuszowego!

Date of publication: 25.10.2017
Średni czas czytania 4 minutes
print

856 pomysłów na film historyczny, 48 treatmentów i wreszcie – 8 scenariuszy. Trzy spośród powstałych tekstów zostały wyróżnione pozaregulaminowymi nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyniki zorganizowanego przez MKiDN konkursu stypendialnego na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski ogłoszono 25 października br. w siedzibie resortu.

Ogłaszamy wyniki konkursu scenariuszowego!
Fot. Danuta Matloch/MKiDN konferencja prasowa

W konferencji uczestniczyli: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wiceminister kultury Paweł Lewandowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury dr hab. prof. UKSW Rafał Wiśniewski, członkowie jury oraz finaliści konkursu.

Nagrody

Spośród ośmiu powstałych w ramach konkursu scenariuszy, po wnikliwej analizie i merytorycznej dyskusji, komisja konkursowa jednogłośnie rekomendowała ministrowi kultury trzy teksty. Wicepremier przychylił się do tej rekomendacji i przyznał wskazanym tekstom równorzędne nagrody po 30 tys. zł brutto. Laureaci to:

  • Robert Gliński – autor scenariusza pt. „Sanatorium im. Gorkiego”(otrzymaną nagrodę w całości przekazał na cele dobroczynne),
  • Marek Ławrynowicz za tekst pt. „Bruno Schulz – gra w śmierć”,
  • oraz Tomasz Klimala za scenariusz pt. „Sokół”.

 

Rekordowa liczba zgłoszeń

Ogłoszony w lipcu ubiegłego roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwszy otwarty konkurs stypendialny na stworzenie scenariuszy obrazujących historię Polski spotkał się z dużym zainteresowaniem i licznym udziałem autorów (856 zgłoszeń).

W pierwszym etapie konkursu jury pod przewodnictwem dr Jarosława Sokoła wybrało 50 wniosków stypendialnych i rekomendowało ministrowi kultury przyznanie ich autorom regulaminowych stypendiów w wysokości 3 tys. zł brutto z przeznaczeniem na napisanie zarysów scenariuszy. Wicepremier prof. Piotr Gliński zatwierdził otrzymaną listę wniosków stypendialnych.

Od treatmentu do scenariusza

W drugim etapie konkursu - z nadesłanych 48 treatmentów jury wybrało pięć prac, których autorów nagrodzono następnie stypendiami wynoszącymi 50 tys. zł brutto  z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej zarys, pełnego scenariusza filmu. Stypendyści II etapu to: Robert Gliński, Tomasz Kamiński, Tomasz Klimala, Marek Ławrynowicz i Joanna Siedlecka. (Robert Gliński, tak jak przy kwalifikacji do I etapu, również w II etapie zrezygnował z odebrania stypendium).

Biorąc pod uwagę wysoki poziom większości z 48 rozpatrywanych w II etapie konkursu zarysów scenariuszy, ich walory historyczne i literackie, wicepremier prof. Piotr Gliński postanowił przyznać dodatkowo trzy stypendia w wysokości 25 tys. zł brutto. Otrzymali je: Klaudiusz Kuś, Magdalena Merk i Mirosław Orzechowski.

Termin napisania pełnych scenariuszy filmu fabularnego z zakresu historii Polski upłynął 31 sierpnia 2017 r.

111 ciekawych pomysłów i zarysów scenariuszy

Celem konkursu było pozyskanie przez organizatora zarówno gotowych scenariuszy, jak i pomysłów na scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych opowiadających historię Polski. Oprócz ośmiu pełnych prac, w bazie scenariuszowej znalazło się aż 111 ciekawych i obiecujących pomysłów i zarysów, spełniających wysokie kryteria poznawcze (historyczne) i artystyczne.

Stypendia przyznawane były decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rekomendacji komisji. Skład jury: Jarosław Sokół (przewodniczący), Remigiusz Włast-Matuszak (sekretarz), Joanna Kos-Krauze, Edward Chudzik, Rafał Wieczyński, Piotr Gociek, Piotr Dzięcioł, Dariusz Wieromiejczyk i prof. Wojciech Roszkowski.

Organizatorzy

Organizatorem konkursu stypendialnego na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadziło Narodowe Centrum Kultury.