Program stypendialny Gaude Polonia - wyniki naboru edycji 2023.

Date of publication: 20.12.2022
Średni czas czytania 1 minute
print

Publikujemy listę stypendystów programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Gaude Polonia zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Stypendia w ramach programu Gaude Polonia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

Gaude Polonia 2023 - lista laureatów konkursu