KULTURA - INTERWENCJE 2017 - wyniki!

Date of publication: 29.05.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Kultura - Interwencje 2017), wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

KULTURA - INTERWENCJE 2017 - wyniki!
tablica z napisem

W ramach programu złożono 1187 wniosków. Wyłoniono 209 beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów. Łączna kwota dofinansowania w programie Kultura - Interwencje 2017 wynosi 10 milionów złotych.

W związku z ograniczeniami limitowymi programu niepozwalającymi na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 70 punktów, na mocy §9 ust. 16 Regulaminu Programu, próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania został podniesiony do poziomu 82,75 punktów.

Beneficjentów programu Kultura - Interwencje 2017 prosimy o kontakt w godzinach 10.00-14.00:
Michał Rydzewski, tel.: (+48 22) 21 00 156 | e-mail: mrydzewski@nck.pl