Kultura – Interwencje. Edycja 2022. NABÓR WNIOSKÓW

Date of publication: 11.02.2022
Średni czas czytania 3 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. O środki z programu można aplikować do 14 marca. W stosunku do poprzednich edycji budżet programu w 2022 r. został zwiększony do kwoty 11,5 mln złotych.

Celem programu Kultura – Interwencje. Edycja 2022 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Regulamin programu został rozszerzony o możliwość realizacji nowego rodzaju zadania, polegającego na organizacji przedsięwzięć  edukacyjno-animacyjnych opartych na współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowych, służących wymianie doświadczeń, budowaniu lokalnych partnerstw oraz podnoszeniu kompetencji kadr kultury i nauczycieli w zakresie edukacji kulturowej.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje. Edycja 2022 są:


Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 25 kwietnia do 31 października 2022 roku.

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną i potrwa do 14 marca 2022 roku

Sposób aplikowania

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w Systemie Obsługi Programów dotacyjnych NCK pod adresem:

Złóż wniosek

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) podmiotu.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi SOP oraz do obejrzenia webinarium dotyczącego obsługi SOP. Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne prosimy zgłaszać na adres sop.pomoc@nck.pl