Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska – wyniki naboru

Date of publication: 25.09.2018
Author: Justyna Smolińska
Średni czas czytania 2 minutes
print

Z przyjemnością informujemy, że nabór do programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska został rozstrzygnięty. Złożono aż 648 wniosków! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 231 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 6 900 000 złotych na realizację zadań wzmacniających lokalną tożsamość kulturową i zwiększających uczestnictwo w kulturze.

Założeniem programu ogłoszonego dzięki Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu i Pani Premier Beacie Szydło jest docenienie i upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

W załącznikach publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

Zgodnie z § 9 ust. 16 regulaminu Programu minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 75 punktów.

Beneficjentów programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska poinformujemy e-mailowo o dalszych działaniach. W razie pytań, prosimy o kontakt w godzinach 10.0014.00:

Barbara Tuszyńska, tel.: (+48 22) 21 00 178 | e-mail: btuszynska@nck.pl

Michał Rydzewski, tel.: (+48 22) 21 00 156 | e-mail: mrydzewski@nck.pl