Jakie wyzwania stoją przed grantobiorcami?

Date of publication: 08.04.2022
Średni czas czytania 1 minute
print

Przez kilka ostatnich miesięcy w siedzibach grantobiorców programu Konwersja cyfrowa domów kultury odbywały się szkolenia z projektowania oferty kulturowej online. 

Trenerzy i trenerki spędzili 3200 godzin, realizując warsztaty, podczas których wspierali pracowników i pracowniczki instytucji kultury w przygotowaniu autodiagnoz i w projektowaniu nowych działań oraz obserwowali zespoły domów kultury we wspólnej pracy.

Jak wspierać pracowników i pracowniczki instytucji kultury w rozwoju kompetencji cyfrowych?
Jak wspierać pracowników i pracowniczki instytucji kultury w rozwoju kompetencji cyfrowych?

Wiemy, że proces wprowadzania zmian w obszarze cyfrowym to dla wielu instytucji nowe wyzwanie, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby w sposób znaczący ułatwić im to zadanie. Już teraz widzimy wiele innowacyjnych projektów wykorzystujących narzędzia cyfrowe i odpowiadających na realne potrzeby społeczności lokalnych.

W ramach ewaluacji tego etapu projektu obserwujemy kilka wyzwań, które pojawiają się szczególnie często wśród naszych grantobiorców.


Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.