Kongres animacja + przyszłość: debaty, warsztaty, wymiana doświadczeń

Date of publication: 24.10.2023
Średni czas czytania 4 minutes
print

W dniach 6-8 listopada br., w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się na Kongres animacja + przyszłość. Wydarzenie łączy XIII Ogólnopolską Giełdę Projektów z podsumowaniem projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Zgodnie z hasłem przewodnim podczas kongresu będziemy rozmawiać o trendach i wyzwaniach stojących przed instytucjami kultury w najbliższych latach oraz dzielić się doświadczenia i najlepszymi praktykami w obszarze animacji kultury.

Jak będzie wyglądać instytucja kultury spełniająca wymagania dostępności? Jak będzie wyglądała instytucja kultury w świecie AI i metawersum? Jak budować w zespole kompetencje przyszłości? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy w trakcie wystąpień eksperckich, warsztatów, sesji posterowych, szkoleń inspiracyjnych, debat oraz wydarzeń towarzyszących przewidzianych w programie kongresu.

Będziemy rozmawiać m.in. o:

  • trendach w kulturze,
  • transformacji cyfrowej w instytucjach kultury,
  • budowaniu sieci nowocześnie działających instytucji kultury i sprawnie działających zespołów,
  • kompetencjach przyszłości,
  • roli młodzieży w instytucjach kultury,
  • projektowaniu oferty kulturalnej w kontekście neuroróżnorodności,
  • roli instytucji kultury w środowisku lokalnym.

Pierwszy dzień Kongresu poświęcony będzie diagnozie bieżących wyzwań i prezentacji nowych trendów. Przygotowaliśmy inspirujące wystąpienia w stylu TEDex oraz szereg warsztatów, które odnoszą się do wielowariantowych scenariuszy przyszłości. ZUczestników zapraszamy na  niezwykły występ artystyczny, który będzie muzycznym dialogiem twórcy z nowoczesną technologią.

Drugi dzień to przede wszystkim prezentacja projektów pod szyldem Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Podczas sesji plenarnej i posterowej poznamy najciekawsze polskie przedsięwzięcia w obszarze kultury, zrealizowane w całej Polsce w okresie minionego roku, wyłonione przez ekspertów w drodze otwartego konkursu. Pracownicy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, animatorzy podzielą się swoimi doświadczeniami, w tym efektami działań lokalnych i regionalnych.

Trzeci dzień to przestrzeń do rozwoju kompetencji cyfrowyc podczas  warsztatów eksperckich. Pierwsza część warsztatów poświęcona będzie przedstawieniu ogólnych informacji na temat sztucznej inteligencji, jej zastosowań i potencjalnych korzyści dla instytucji kultury. Przeanalizowane zostaną obszary, w których AI może znaleźć zastosowanie, takie jak generowanie danych, przygotowanie materiałów czy wspieranie działań promocyjnych. Uczestnicy poznają konkretnee narzędzia AI, które mogą zostać wykorzystane w działalności instytucji kultury.  Będzie też okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat potencjalnych wyzwań i problemów związanych z wdrożeniem AI w instytucjach kultury.   

Na zakończenie kongresu zaplanowana jest debata, podczas której podsumujemy wszystkie doświadczenia zdobyte podczas trzech dni konferencji i zastanowimy się nad przyszłością.

Kongres to przede wszystkim opowieść o przyszłości, która swój początek ma dziś. Będziemy przyglądać się wyzwaniom, które już dziś znamy, a także nowym narzędziom i rozwiązaniom, nie tylko z dostępnej oferty instytucji kultury.

Program kongresu