Tutoring cyfrowy w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury

Date of publication: 27.02.2023
Średni czas czytania 1 minute
print

Przez 5 ostatnich miesięcy grantobiorcy projektu Konwersja cyfrowa domów kultury korzystali z pomocy tutorów i tutorek cyfrowych. Spotykali się kilkakrotnie online, żeby projektować ofertę kulturalną instytucji. Szczegóły dotyczące tutoringu cyfrowego znajdziecie na poniższych grafikach!

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.