Pomagamy w cyfryzacji domów kultury

Date of publication: 18.03.2022
Średni czas czytania 2 minutes
print

Po zakończeniu szkoleń stacjonarnych „Projektowanie oferty kulturowej online” w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury poprosiliśmy naszych grantobiorców o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Interesowało nas, jak oceniają poszczególne aspekty organizacji szkoleń oraz pracę z trenerem/trenerką. 

Ocena organizacji szkolenia

Aż 98,5% grantobiorców oceniło kontakt z organizatorem dobrze lub zdecydowanie dobrze. Dostosowanie czasu trwania do ilości materiału zostało pozytywnie ocenione przez 96% ankietowanych. Proporcja między czasem przeznaczonym na zajęcia teoretyczne a czasem przeznaczonym na zajęcia praktyczne była odpowiednia według 94,2% uczestników szkoleń.

Ocena wpływu szkolenia na wiedzę i umiejętności uczestników

Nabyte podczas szkoleń wiedza i umiejętności będą przydatne w realizacji działań w ramach projektu według 94,6% grantobiorców. 96% uczestników stwierdziło także, że dzięki szkoleniom poszerzyło swoją wiedzę. 93,9% z nich nasze szkolenia zainspirowały do zaproponowania nowych rozwiązań w pracy.

Ocena pracy trenera/ki

Średnia z przyznanych ocen (ocena w skali 1-5) to 4,9!

Bardzo dziękujemy trenerom i trenerkom za ogrom pracy, którą włożyli w przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko cieszyć się z tak wysokich wyników!


Projekt "Konwersja cyfrowa domów kultury" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" III Osi Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.