Konwersja cyfrowa domów kultury - ponad 1000 godzin szkoleń w siedzibach grantobiorców w całej Polsce

Date of publication: 23.12.2021
Średni czas czytania 3 minutes
print

Ruszyliśmy w Polskę w celu realizacji programu szkoleniowego w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury. W ramach działań szkoleniowych każdy z 200 zakwalifikowanych domów, centrów i ośrodków kultury odbywa dwudniowe szkolenie stacjonarne „Projektowanie oferty kulturowej on-line” i 15 godzin tutoringu cyfrowego online. Celem szkolenia jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań instytucji w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Szkolenia stacjonarne i tutoring cyfrowy realizuje aż 34 trenerów i trenerek kompetencji cyfrowych i specjalistów związanych z rozwojem instytucji kultury z różnych regionów Polski. Do tej pory zrealizowaliśmy 86 dwudniowych szkoleń stacjonarnych w każdym z 16 województw, łącznie 1376 godzin szkoleniowych! Szkolenia odbyły się m.in. w Gminnym Domu Kultury w Radecznicy, Lidzbarskim Domu Kultury i Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej.

Każde szkolenie poprzedzone jest przeprowadzeniem autodiagnozy - instytucje kultury dokonują analizy swoich zasobów; zarówno sprzętowych, lokalowych i kadrowych. Dzięki temu dedykowany do realizacji program szkoleniowy może być dopasowany do potrzeb uczestników i uczestniczek.

W czasie dwudniowego szkolenia stacjonarnego kadra danej instytucji kultury dokonuje mapowania zasobów instytucji, szkoli się z narzędzi cyfrowych wspierających działania domów kultury a także przygotowuje koncepcje oferty programowej z uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych. To również czas, kiedy pracownicy i pracowniczki instytucji mogą przyjrzeć się swoim dotychczasowym osiągnięciom związanym z realizacją działań w czasie pandemii.

Dla Narodowego Centrum Kultury to możliwość zebrania inspiracji i realnych potrzeb domów kultury, aby w kolejnej części programu szkoleniowego przygotować specjalistyczne szkolenia online w zakresie narzędzi cyfrowych, projektowania oferty programowej on-line i zarządzania instytucją kultury. Szkolenia stacjonarne będą realizowane do końca stycznia 2022, a już w I kwartale 2022 roku każdy uczestnik i uczestniczka projektu będzie mógł wziąć udział w szkoleniach specjalistycznych online.


Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.