Ponad 31 mln zł na rozwój cyfrowy domów kultury w całej Polsce

Date of publication: 15.02.2021
Średni czas czytania 6 minutes
print

Doposażenie domów kultury w niezbędny sprzęt oraz rozbudowany pakiet szkoleń podnoszących kompetencji cyfrowe pracowników tych instytucji – to dwa główne założenia ogłoszonego dziś projektu „Konwersji cyfrowej domów kultury”. Projekt kierowany jest do samorządowych instytucji kultury: domów, centrów i ośrodków kultury. Jego założenia podczas wspólnej konferencji prasowej przedstawili dziś Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski. Projekt jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19.

Ponad 31 mln zł na rozwój cyfrowy domów kultury w całej Polsce
Fot. Danuta Matloch/MKiDN // Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski

 „Konwersja cyfrowa domów kultury” to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z jednej strony jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, z drugiej doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online. Projekt będzie miał charakter konkursowy – wsparciem zostaną objęte te instytucje kultury, które przejdą procedurę grantową.

- Uruchamiamy kolejny program, którego głównym zadaniem jest wsparcie domów kultury, gminnych ośrodków kultury. W Polsce mamy wspaniałą sieć tego typu ośrodków kultury. To jest sieć, która bezpośrednio kontaktuje się ze społeczeństwem w społecznościach lokalnych i jest naszym frontmanem, jeżeli chodzi o docieranie z kulturą do społeczeństwa - powiedział prof. Piotr Gliński.

Podkreślił, że wsparcie tych ośrodków jest „kluczowe dla rozwoju i wypracowania zwyczaju, normy kulturowej kontaktu społeczności lokalnej, zwłaszcza młodego pokolenia, ale także naszych seniorów i wszystkich innych, z kulturą”.

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury:

  1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
  2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem szczegółów projektu. Narodowe Centrum Kultury planuje rozpoczęcie naboru już kwietniu br., o czym będziemy informować.

- To jest wielka szansa dla tych, którzy mają bardzo dobry kontent, bardzo dobry materiał, produkcje, które mogą być przedstawiane za pośrednictwem chociażby Internetu. Sale multimedialne, sale streamingowe, sale radiowe, sale nagrań. To wszystko będzie mogło powstawać dzięki tym środkom – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w wiedzę i kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

- Narodowe Centrum Kultury jest instytucją, która od lat wspiera działalność samorządowych instytucji kultury i dysponuje ogromnym doświadczeniem w zakresie współpracy z tymi instytucjami oraz wiedzą popartą ogólnopolskimi badaniami. Wśród różnych form wsparcia samorządowych instytucji kultury znajdują się szkolenia i webinaria oraz długofalowe, systemowe projekty, których celem jest podnoszenie kompetencje pracowników oraz animatorów domów, centrów i ośrodków kultury (np. „Zaproś nas do siebie”, czy „Ogólnopolska Giełda Projektów”) – powiedział dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski.

Dyrektor Rafał Wiśniewski podkreślił, że NCK wspiera samorządowe instytucje kultury również poprzez dotacje, pochodzące z budżetu MKiDN.

Tylko w ramach ministerialnych programów zarządzanych przez NCK, w ostatnich trzech latach, do samorządowych instytucji kultury trafiło 115 mln zł.


Przewidywany czas realizacji projektów grantowych:
lipiec 2021 – czerwiec 2022

Budżet projektu: ponad 31 mln zł

Wsparciem objętych zostanie 200 samorządowych instytucji kultury

Przewiadywana wysokość grantów: od 80 do 200 tys. zł

Przewidywany wkład własny beneficjentów:
10% wartości przyznanego grantu


Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany będzie w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.