Konwersja cyfrowa domów kultury, konkurs grantowy – briefing online

Date of publication: 28.06.2022
Średni czas czytania 1 minute
print

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt systemowy, który ma na celu wsparcie instytucji kultury w obszarze rozwoju cyfrowego poprzez kompleksowe szkolenia oraz doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie. W pierwszym naborze konkursowym domy, centra i ośrodki kultury otrzymały granty łącznie na kwotę 26 mln zł.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.