Konwersja cyfrowa: 2.2 tysięcy osób przeszkolonych stacjonarnie! [FOTORELACJA]

Date of publication: 17.01.2023
Średni czas czytania 3 minutes
print

Zakończyliśmy szkolenia stacjonarne w ramach drugiego konkursu grantowego Konwersja cyfrowa domów kultury, które trwały od połowy października 2022 r. W tym czasie dziesięciu trenerów zrealizowało blisko 960 godzin szkoleń dla ponad 500 uczestników z 60 instytucji kultury w 14 województwach. Łącznie w ramach pierwszej i drugiej edycji konkursu, tj. od 15 listopada 2021 roku do 6 stycznia br. zrealizowaliśmy 260 szkoleń stacjonarnych (ponad 4000 godzin) w całej Polsce  dla ponad 2200 osób.  

Szkolenia, przeznaczone dla zespołów domów kultury, obejmowały prace z trenerami m.in. nad mapowaniem zasobów, efektywnym wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz indywidualną ofertą kulturalną instytucji.

Program szkoleniowy służył podnoszeniu kompetencji pracowników instytucji kultury w zakresie projektowania oferty kulturalnej online oraz przygotowania strategii rozwoju cyfrowego grantobiorców. Efektem zrealizowanych działań szkoleniowych jest sieciowanie i unowocześnianie działalności domów kultury, polegające na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych dla rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.

Wzmocnieniem szkoleń jest tutoring cyfrowy, realizowany od początku listopada 2022 r. do początku lutego 2023 r. Każda instytucja ma do dyspozycji 16 godzin spotkań indywidualnych z tutorem. Po zakończeniu tutoringu grantobiorcy wezmą udział w szkoleniach specjalistycznych online w ramach trzech różnych ścieżek tematycznych: narzędzia cyfrowe, projektowanie oferty programowej online i zarządzanie instytucją kultury. Wśród oferowanych szkoleń i webinariów znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: tworzenie podcastów, live streamingów i webinariów, narzędzia internetowe w pracy animatora kultury, budowanie publiczności po pandemii – online i offline, dostępność oferty edukacyjnej online czy multimedialne narzędzia do zarządzania zespołem. 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.