II konkurs grantowy I Mapa grantobiorców

Date of publication: 23.09.2022
Średni czas czytania 1 minute
print

Dopiero co zakończyliśmy pierwszy konkurs grantowy w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury, a już rozpoczynamy drugi!

W październiku grantobiorcy spotkają się z tutorami i tutorkami cyfrowymi, żeby dokonać autodiagnozy instytucji, określić mocne strony, potrzeby i obszary do pracy. Cieszymy się na wspólne działania, dużo przed nami! A tymczasem prezentujemy mapę nowych grantobiorców.

---------

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.