Search form as part of: Nabory i wyniki

Nabory i wyniki

Results: 123
Stypendia
Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2022

Rozpoczął się nabór do programu stypendialnego ministra kultury Młoda Polska. Procedura ma charakter konkursowy. Stypendia trafią do młodych (do 35 roku życia) artystów,...

Dotacje
Konwersja cyfrowa domów kultury. WYNIKI NABORU

Do 200 domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski trafi ponad 26 mln złotych przeznaczonych na wyposażenie  w kompetencje i umiejętności związane z edukacją...

Stypendia
Konkurs o stypendia z programu Gaude Polonia na 2022 rok

Stypendia w ramach programu Gaude Polonia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r . w sprawie szczegółowych...

Dotacje
Rozstrzygnięcie konkursu XVI edycji Programu Polsko–Ukraińska Wymiana Młodzieży

Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach programu Polsko–Ukraińska Wymiana Młodzieży 2021.

Dotacje
BLISKO – nabór wniosków do konkursu

Narodowe Centrum Kultury, będące Operatorem Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) na lata 2021-2025, ogłasza nabór wniosków w konkursie w ramach...

Dotacje
Kultura – Interwencje 2021. WYNIKI NABORU

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje, finansowanego ze środków MKDNiS. W jego wyniku...

Dotacje
Konwersja cyfrowa domów kultury. NABÓR PRZEDŁUŻONY!

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury.

Dotacje
Ogłoszono wyniki odwołań w programie Infrastruktura Domów Kultury

W programie Infrastruktura domów kultury 2021 w ramach procedury odwoławczej Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zdecydował o przyznaniu 90 beneficjentom środków na...

Dotacje
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. NABÓR 2021!

Ruszył nabór wniosków do XVI edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”.

Stypendia
Młoda Polska na 2021. WYNIKI NABORU

Z przyjemnością prezentujemy listę laureatów konkursu o stypendia z programu Młoda Polska na 2021 rok.

Dotacje
Program EtnoPolska 2021. WYNIKI NABORU

Do 308 beneficjentów z całej Polski trafi 10 milionów złotych na popularyzację folkloru w ramach programu EtnoPolska 2021.

Dotacje i stypendia
Uruchamiamy wsparcie dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu od 1 marca 2021 Narodowe Centrum Kultury przejmuje od ministerstwa zadanie udzielania pomocy socjalnej dla twórców i...