Narodowe Centrum Kultury otrzymało w 2019 roku darowizny przeznaczone na cele statutowe o łącznej wysokości 370 000zł od następujących podmiotów:

  1. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej  z siedzibą: 03-728 Warszawa, ul. Targowa 25
    Kwota darowizny: 270 000zł
  2. Fundacja BGK im. J.K.Steczkowskiego, z siedzibą: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7
    Kwota darowizny: 100 000zł

Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na cele kulturalne.