Dyrektor Narodowego Centrum Kultury uhonorowany nagrodą Mecenas Kultury Studenckiej

Date of publication: 25.10.2021
Średni czas czytania 2 minutes
print

Podczas Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej, które odbywało się w dniach 20-22 października br. w Lublinie, prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury otrzymał nagrodę specjalną Mecenas Kultury Studenckiej. Komitet Organizacyjny Forum docenił zaangażowanie prof. Rafała Wiśniewskiego w projekt Forum Kultury Studenckiej, a w szczególności  pomoc w  sieciowaniu podmiotów zajmujących się kulturą studencką a także w budowaniu narzędzi niezbędnych do realizacji założeń tego przedsięwzięcia.

Prof. Wiśniewski jest pierwszą osobą uhonorowaną tym wyróżnieniem. Nagrodę wręczyły Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka Izabela Pastuszko oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum Kultury Studenckiej, prof. dr hab. Urszula Bobryk. Trzydniowe wydarzenie, które odbyło się w siedzibie ACKiM UMCS Chatka Żaka z udziałem studentów, przedstawicieli centrów kultury studenckiej z całego kraju, wykładowców i przedstawicieli władz uczelni oraz organizacji akademickich, np. Parlamentu Studentów było okazją do dyskusji o kondycji i przyszłości kultury studenckiej, wymiany doświadczeń, doskonalenia umiejętności podczas warsztatów oraz prezentacji różnorodnych kulturalnych przedsięwzięć artystycznych realizowanych przez centra kultury studenckiej z całej Polski. Punktem wyjścia do dyskusji podczas Forum był raport z badania kultury studenckiej zrealizowany w 2019 roku przez ACKiM UMCS Chatka Żaka. Na zakończenie Forum przedstawiciele piętnastu akademickich centrów kultury podpisali deklarację współdziałania w celu wypracowania strategii na rzecz twórczego rozwoju młodych ludzi oraz całej społeczności akademickiej.  Sygnatariusze zadeklarowali chęć cyklicznego organizowania Forum Kultury Studenckiej, jako miejsca debaty i przeglądu  działań twórczych i animacyjnych realizowanych na polskich uczelniach.