Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka - Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 16
Wed 20 — Fri 22 October 2021 r.

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej, organizowane przez Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie, ma na celu prezentację artystycznego potencjału ośrodków akademickich z całego kraju, integrację środowiska oraz analizę zjawiska kultury studenckiej w realiach XXI wieku. Partnerem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury.

Forum to przede wszystkim spotkania studentów z przedstawicielami władz państwowych, uczelni wyższych i akademickich ośrodków kultury. Jest doskonałą przestrzenią do rozmów o stanie i przyszłości kultury studenckiej. Podczas wydarzenia odbędą się debaty, warsztaty, a także wystawy i występy artystyczne studentów z całego kraju. Przegląd Działań Artystycznych to szansa dla młodych i zdolnych ludzi, którzy chcą swój talent zaprezentować szerszej publiczności. Swój dorobek zaprezentuje podczas Forum 16 akademickich jednostek kultury studenckiej z całej Polski. Spotkanie będzie też okazją do poznania takich przedsięwzięć jak Forum Pracuj w Kulturze, czy Praktykuj w Kulturze.

Pierwszym etapem, stanowiącym wstęp do Forum Kultury Studenckiej było ogólnopolskie badanie na temat uczestnictwa w kulturze, aktywności twórczej i artystycznej studentów oraz postrzegania kultury studenckiej. W projekcie, zrealizowanym we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, wzięło udział 1633 studentów, a jego efektem jest raport Diagnoza stanu kultury studenckiej w Polsce. Jest on podstawą do określenia potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju kultury studenckiej w Polsce, opracowania wytycznych dla ogólnopolskich programów i akademickich centrów kultury oraz stworzenia portalu internetowego, który skupia instytucje zajmujące się kulturą studencką. Zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Forum kultury Studenckiej!

Rejestracja na wydarzenie →

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych oraz profili facebookowych Akademickiego Centrum KulturyMediów UMCS Chatka ŻakaOgólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

Więcej na: https://www.umcs.pl