Wielkopolska Rada Kultury

Dom Kultury+

Wielkopolska Rada Kultury jest dobrowolnym forum skupiającym dyrektorów i przedstawicieli instytucji i placówek kultury z terenu Wielkopolski. Powstała w 2011 roku w Śremie.

Celem Wielkopolskiej Rady Kultury jest wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej przez instytucje kultury a w szczególności:

  • podejmowanie działań zmierzających do pogłębiania w świadomości opinii publicznej wiedzy o potrzebach i warunkach działania placówek kultury różnego szczebla,
  • wspieranie inicjatyw promujących i integrujących działalność kulturalną,
  • zapewnienie szybkiego przepływu informacji miedzy członkami Wielkopolskiej Rady Kultury oraz tworzenie możliwości do podnoszenia kwalifikacji.