Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
Średni czas czytania 10 minut
drukuj

W ramach projektu ,,AKCJA! POTRZEBNA REAKCJA!''  zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych na terenie Wadowic.

Wadowickie Centrum Kultury
Poczuj chemię do Stanisławia

Inicjatywa nr 1. POCZUJ CHEMIĘ DO STANISŁAWIA GÓRNEGO

inicjator: Ewelina Orłowska

opis inicjatywy: "Poczuj chemię do Stanisławia Górnego" to projekt, który będzie artystyczną odpowiedzią młodzieży na problem zanieczyszczenia wsi. Podczas projektu, młodzi ludzie wezmą udział w warsztatach, które przygotują ich do pleneru fotograficznego. Wspomniany wyżej plener stworzy możliwość ukazania walorów przyrodniczych Stanisławia Górnego oraz uwrażliwi mieszkańców na piękno tej miejscowości. Dodatkowym elementem wydarzenia będą badania wody i gleby, które zostaną przeprowadzone w AGH w Krakowie. Młodzi ludzie, którzy będą zaangażowani w warsztaty fotograficzne będą mogli równocześnie wziąć udział w wycieczce na Akademię Górniczo Hutniczą, podczas, której będą obserwować pracę laboratoryjną nad próbkami. Wyjazd ten będzie miał na celu uzmysłowić młodym ludziom, ze sfotografowane przez nich piękne miejsca mają także drugą stronę. Efekt pleneru fotograficznego zostanie zaprezentowany podczas wernisażu plenerowej wystawy fotograficznej, która będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców wsi. Uwiecznione na zdjęciach piękno wsi zostanie skonfrontowane z wynikami badań wody, gleby.

odbiorcy inicjatywy: Młodzież biorąca udział w warsztatach, oraz mieszkańcy wsi, którzy będą odbiorcami wystawy zdjęć.

 

Inicjatywa nr 2. PUSTE MIEJSCA. HAPPENING W PRZESTRZENI MIASTA

inicjator: Aleksandra Nowicka - Wszołek

opis inicjatywy: Puste miejsca to instalacja w przestrzeni miasta, połączona z happeningiem - interakcją z odbiorcą. Ideą projektu jest pobudzenie (poprzez kontakt ze sztuką i z drugim człowiekiem) do refleksji nad tym co dla ludzi jest w życiu ważne, jakimi wartościami się kierują, ile czasu poświęcają rozwojowi konkretnych sfer życiowych, oraz jaki mają na człowieka wpływ. Taka konfrontacja ma na celu pomóc dostrzec jakie cele i priorytety obecnie przyświecają człowiekowi, pomaga w drodze do zrozumienia siebie, szukania harmonii, i szczęścia oraz przede wszystkim pokazuje jakie sfery naszego życia wymagają zapełnienia. W przestrzeni miejskiej zostanie stworzona instalacja w postaci ustawionych stelaży z płytami, w których wycięte zostaną otwory w kształcie człowieka - dorosłego mężczyzny, kobiety i dziecka. Postaci te ułożone będą w różnych pozach oraz kompozycjach. Całość ma stworzyć spójną instalację przestrzenną. Do tego na jednej z plansz opisana będzie koncepcja happeningu. Podczas ekspozycji dwukrotnie, odbędą się akcje podczas, których osoby zaangażowane w projekt będą stały przy planszach, rozmawiały z przechodniami, zachęcały do dyskusji i do odpowiedzi na pytania: co jest dla nich w życiu ważne? Która sfera, które miejsca są jeszcze puste? I czego im w życiu brakuje.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami inicjatywy będą głownie mieszkańcy Wadowic, którzy na co dzień będą "stykać się" z planszami ale także turyści i przechodnie bez względu na wiek, płeć i status społeczny.

 

Inicjatywa nr 3. Z KLASYKĄ NA TY

inicjator: Edyta Butor

opis inicjatywy: Projekt zakłada cykl koncertów i warsztatów edukacyjnych, które będą miały na celu popularyzację muzyki klasycznej wśród dzieci i dorosłych. W ramach cyklu odbędzie się 7 spotkań, które będą połączeniem koncertów, warsztatów oraz prelekcji. Spotkania będą prowadzone przez członków kwartetu smyczkowego, którzy w oparciu o grupę wiekową przygotują program koncertu oraz treść prelekcji. Warsztaty dla dzieci stworzą najmłodszym okazję nie tylko do posłuchania utworów muzyki klasycznej, ale także do próby zagrania na wybranym instrumencie, poznania ich budowy oraz sposobu wydobywania dźwięku. Zajęcia dla dzieci odbędą się jednorazowo na wsiach w Barwałdzie Dolnym, Ponikwi, Stanisławiu Górnym oraz w Wadowickim Centrum Kultury - gdzie odbędą się warsztaty dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – objętych opieką kuratorów sądowych. Dorośli natomiast będą mogli wziąć udział w koncertach połączonych z prelekcjami, podczas których poruszana będzie tematyka dotycząca zarówno kompozytorów jak i utworów klasycznych. Finałem projektu będzie wyjazd dzieci biorących udział w projekcie do Filharmonii Krakowskiej. Podczas wyjazdu dzieci wezmą udział w koncercie dostosowanym do swojej grupy wiekowej oraz będą mogli zobaczyć jak to, czego dowiedzieli się na warsztatach stosuje się w praktyce.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci w wieku 7 - 10 lat z Barwałdu Dolnego, Ponikwii i Stanisławia Górnego, dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratora sądowego, dorośli - mieszkańcy wyżej wymienionych wsi.

 

Inicjatywa nr 4. WSTĄŻKOWY SZAŁ

inicjator: Anna Bernaś

opis inicjatywy: Celem projektu "Wstążkowy szał" jest rozwój twórczych talentów oraz pożyteczne i ciekawe spędzanie czasu wolnego. W ramach projektu zorganizowanych zostanie pięć spotkań, mających na celu zapoznanie się z techniką haftu wstążkowego. Każdy uczestnik będzie musiał poznać i wykonać rękodzieło w/w metodą. Spotkaniom będzie towarzyszyć nie tylko praca ale także integracja, śmiech, dobra zabawa oraz słodki poczęstunek. Wykonane podczas warsztatów prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy oraz ocenione przez grupę przedszkolaków ze szkoły SPSK w Ponikwi. Praca która zostanie oceniona najwyżej otrzyma w ramach projektu nagrodę w postaci książki o sposobach i technikach haftu wstążkowego. Podczas przedstawiania prac w przedszkolu zostanie dzieciom zorganizowany czas poprzez czytanie bajek przy słodkim poczęstunku. Dla dzieci zostaną także zakupione drobne upominki, które będą nagrodą za czynny udział w roli jury. Taka postawa pozwoli najmłodszym poczuć, że są dla społeczności ważni, oraz da im wyobrażenie, że mogą decydować na takich samych zasadach jak dorośli.

odbiorcy inicjatywy: Dorośli mieszkańcy Ponikwii, przedszkolaki z SPSK w Ponikwii

 

Inicjatywa nr 5. SOKRATES CAFE CZYLI OTWARTE DYSKUSJE W WADOWICACH

inicjator: Łukasz Brańka

opis inicjatywy: Sokrates Cafe to cykl dyskusji, które mają na celu pobudzenie mieszkańców miasta oraz okolicy do spotkań, integracji i przede wszystkim rozmowy na "głębsze tematy". W ramach cyklu zorganizowane zostaną trzy spotkania. Ważnym aspektem dyskusji w Sokrates Cafe, będzie to, że ich uczestnicy będą mieli wpływ na podejmowany temat. Na początku spotkań zebrani będą zgłaszać swoje propozycje i interesujące ich zagadnienia, spośród których, drogą głosowania wybrany zostanie jeden temat, który stanie się tematem przewodnim dwugodzinnego spotkania. Dyskusje będą prowadzone w taki sposób, aby były dostępne dla każdego człowieka. Autor projektu wyraża nadzieje, że spotkania pobudzą mieszkańców miasta do stworzenia stałej grupy, która będzie miała pozytywny wpływ na miasto i gminę, a także będzie motywowała siebie nawzajem do obrony własnego zdania w przypadku konfrontacji z odmiennymi opiniami.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Gminy Wadowice w wieku 18 - 30 lat. Oraz osoby, nie należące do wyżej wymienionego przedziały wiekowego, które odczuwają potrzebę uczestniczenia w dyskusjach.