Świetlica Gminna w Wiżajnach

Data publikacji: 20.05.2021
Autor: Weronika Mikulska
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

W ramach projektu „Kultura w zgodzie z naturą” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne dla mieszkańców gminy Wiżajny.

Świetlica Gminna w Wiżajnach
Zdjęcie zrobione dzieciom w studio nagraniowym od strony realizatora dźwięku.

Inicjatywa nr 1. Dialog między tradycją, a nowoczesnością

Inicjator: grupa nieformalna „Drużyna marzeń”

Opis inicjatywy: Inicjatywa składała się z warsztatów: instrumentalno-muzycznych, przyrodniczo-edukacyjno-plastycznych, dźwiękowych „Dźwięk i woda”, sztuk wizualnych „Mega kalejdoskop”. Uczestnicy poznawali instrumenty, gatunki roślin i zwierząt z okolicy. Eksperymentowali z dźwiękami akustycznymi i elektronicznymi oraz projektowali własne grafiki i animacje kalejdoskopowe przedstawiane później w wielkoformatowej projekcji.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy, w szczególności dzieci i młodzież  w wieku 8-15 lat.

 

Inicjatywa nr 2. Znajdźmy wspólny język

Inicjator: grupa nieformalna „Grupa czwartkowa”

Opis inicjatywy: Inicjatywa miała na celu pokazanie i poznanie kultury w różnych aspektach. Składały się na to: spotkanie z autorem działa „Dwory na Suwalszczyźnie”, udział w akcji „Narodowe Czytanie”, wyjazd do muzeum okręgowego w Suwałkach, warsztaty malowania i pisania woskiem batiku oraz wykonywanie glinianych tabliczek cytatami, udział w akcji „Nocy Bibliotek” wraz z warsztatami z językami programowania, wyjazd do osady jaćwiesko-pruskiej w Oszkiniach, warsztaty tkactwa oraz szkolenie na temat komunikacji interpersonalnej.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani z różnych grup wiekowych.

 

Inicjatywa nr 3. Mijają lata… pamięć pozostaje

Inicjator: grupa nieformalna „Szalona Trójka”

Opis inicjatywy: Realizacja projektu, bazująca na pamięci o przodkach, została zrealizowana w postaci dwóch warsztatów fotograficznych oraz wystawy „Mijają lata… pamięć pozostaje” z zestawieniem tych samych miejsc – „kiedyś i dziś”. Ponadto dzięki inicjatywie został stworzony katalog z wystawy o nakładzie 500 egzemplarzy.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy zainteresowani mieszkańcy wsi i okolic w wieku 10-60+.

 

Inicjatywa nr 4. Wiżajny w barwach tradycji

Inicjator: grupa nieformalna „Miłośnicy folkloru”

Opis inicjatywy: Przeprowadzono dwa warsztaty o tematyce ludowej: wycinankarstwo i nauka robienia kwiatów z bibuły oraz tworzenie pająków ze słomy. Na koniec odbyło się spotkanie podsumowujące. Natomiast główną inicjatywą było wydanie płyty dziecięco-młodzieżowego Zespołu Szuwarki z pieśniami ludowymi o nakładzie 400 sztuk.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież i osoby dorosłe – mieszkańcy gminy Wiżajny.